Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 4 Deplacementsberäkningar

Transportteknik 4 Deplacementsberäkningar

Utförandeplaner
Kod: SF14M204
Namn: Transportteknik 4 Deplacementsberäkningar
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF1402O2
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall kunna beräkna deplacementet och lång/tvärskepps stabilitet vid olika densiteter. Han skall kunna med hjälp av Simpsons regler kunna beräkna ytor och volymer av irregulära kroppar..

Kännedom om IMO:s rekommendationer angående fartygets stabilitet

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen