Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 2 » Transportteknik 1 Styckegodstransporter

Transportteknik 1 Styckegodstransporter

Utförandeplaner
Kod: SF14M201
Namn: Transportteknik 1 Styckegodstransporter
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Transportteknik 2 SF140202
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall känna till styckegodstransporter och nyckelpunkterna i planeringen av den kommande lasten. Den studerande skall känna till lastmärket och zonerna där fartyget trafikerar . Den studerande skall känna till olika typ av last- och fartygsförsäkringar.

I tillämpliga delar följs målen på kunskapskriterierna i kon-ventionens tabelldel A-II/2 spalt 2
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen