Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Maskinteknik

Maskinteknik

Utförandeplaner
Kod: SF14M108
Namn: Maskinteknik
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Manövrering 1 / Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Den studerande känner till driftsförutsättningarna för ett ma-rint kraftverk och förstår principen för fjärrmanövrering. För-står principen för drift av hjälpmaskineriet. Erhåller allmänna kunskaper i den marina maskinterminologin.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen