Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Färdplanering 2

Färdplanering 2

Utförandeplaner
Kod: SF14M106
Namn: Färdplanering 2
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Att under alla förhållanden kunna bestämma positionen med både astronomiska- och terresterobservationer samt att kunna bedöma positionens tillförlitlighet med hjälp av sjökort, underrättelser för sjöfarare och andra nautiska publikationer.

Reseplanering och navigering under alla förhållanden med godtagbara metoder att plotta kurslinjer över oceaner med beaktandet av t.ex.:

• begränsade farvatten
• meteorologiska förhållanden
• is
• begränsad sikt (blind pilotage)
• trafikseparationssystem
• områden med omfattande inverkningar från tidvatten

Uppläggning av rutter i enlighet med handboken för allmänna principer för uppläggning av rutter för fartyg (General Principles on Ships´ Routeing)

Rapportering i enlighet med handboken för vägledning och krav för fartygsrapporteringssystem (Guidelines and Criteria for Ship Reporting Systems)

Kunna metoder på blindlotsning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen