Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Vaktrutin 3

Vaktrutin 3

Utförandeplaner
Kod: SF14M105
Namn: Vaktrutin 3
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten av de internationella reglerna för förhindrandet av kollisioner till sjöss (Colreg).

Gedigen kunskap över innehållet, tillämpningen och avsikten i principer som bör tas vid beaktande vid vakthållning till sjöss.
(Principles to be observed in keeping a navigational watch)

Effektiva förfaringssätt för samarbetet på kommandobryggan.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen