Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Instrumentlära ”INS”

Instrumentlära ”INS”

Utförandeplaner
Kod: SF14M104
Namn: Instrumentlära ”INS”
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Vaktrutiner 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande är med kungskap om samspelet och optimal an-vändning av all navigationsdata för att navigera.
Studerande är med kungskap om olika sensorer och dataöver-föringssystem och protokol.
Studerande kan erhålla kungskap om användning av integre-rade navigationssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen