Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Mangement level stcw function 1 » Instrumentlära ”kompasser"

Instrumentlära ”kompasser"

Utförandeplaner
Kod: SF14M103
Namn: Instrumentlära ”kompasser"
SP totalt: 1,25
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,25    År 5:     
Förkunskaper: Instrumentlära GNSS/kompasser/styrning
Kursspecifika kompetenser: • Förmåga att bestämma och korrigera fel i magnetiska och gyrokompasser.
• Kunskaper i principerna för magnet- och gyrokompasser
•
• En förståelse av system (master/slave) som står under hu-vudgyrokompassens inverkan och en kunskap i funktionen och skötseln för de huvudsakligaste typerna på gyrokom-passer.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen