Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Arbetarskydd

Arbetarskydd

Utförandeplaner
Kod: SF14O310
Namn: Arbetarskydd
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studeranden göres förtrogen med skeppsarbetets olycks-falls- och hälsorisker och arbetarskyddets organisation och lagstiftning.
• Studeranden ges färdigheter att leda och organisera skeppsarbete med beaktande av arbetarskyddet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen