Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » Stabilitet 1

Stabilitet 1

Utförandeplaner
Kod: SF14O304
Namn: Stabilitet 1
SP totalt: 1,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,75    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 3/4, Fysik 2
Kursspecifika kompetenser: Kunna förstå fartygsstabilitetens principer och kunna tillämpa dessa i praktiken.

Den studerande känner till de nationella och internationella fordringarna beträffande fartygs stabilitet. Den studerande skall känna till den statiska och dynamiska stabiliteten, stabili-tetskriterier för olika fartygstyper och kan utföra ett kräng-ningsprov. Den studerande skall kunna utföra stabilitetsberäk-ningar för att bestämma om fartyget uppfyller de nationella och internationella kraven om fartygs stabilitet. Den stu-derande skall kunna läsa hydrostatiska tabeller och kurvor, lastskala. Den studerande skall kunna utföra trimberäkningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen