Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 3 » ISM + konventioner

ISM + konventioner

Utförandeplaner
Kod: SF14O301
Namn: ISM + konventioner
SP totalt: 0,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 0,5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall känna till ISM-koden och inneha kun-skaper att leda de mänskliga och tekniska resurserna i en ope-rativ fartygsmiljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen