Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 2 » Fördjupad tanksäkerhet

Fördjupad tanksäkerhet

Utförandeplaner
Kod: SF14O203
Namn: Fördjupad tanksäkerhet
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Orienteringskurs för tankfartyg
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till
• olika tankfartygstyper och allmänna principer i tankfar-tygstrafiken.
• operativa- och säkerhetsprocedurer vid lastning/lossning och under last- och ballastresa.
• tankfartygs konstruktion och utrustning samt tanklasters allmänna egenskaper och hälsorisker.
• säkerhet och säkerhetsutrustning på tankfartyg
• förhindrandet av förorening (pollution prevention)§
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen