Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 2 » Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationer

Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationer

Utförandeplaner
Kod: SF14O201
Namn: Transportteknik 1 Lastnings och lossnings operationer
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Stabilitet 1 & 2
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall kunna förmå att övervaka fartygets last-ning, stuvning, lastens säkring och lastens lossning.

Kunskap om huru lasten verkar på fartygets sjövärdighet och stabilitet

Den studerande skall känna till “Cargo Securing Manual”. Han skall vara förtrogen med IMO:s publikationer beträffande lastsäkring, som t.ex. “Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing”. Han skall känna till faktorer till last-förskjutning samt fartygsrörelserna till sjöss samt parametrar som påverkar accelerationen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen