Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Radarplotting 2: ARPA

Radarplotting 2: ARPA

Utförandeplaner
Kod: SF14O117
Namn: Radarplotting 2: ARPA
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Radarplotting 1.
Kursspecifika kompetenser: • Presentation av ARPA-data.
• Manuell och automatisk målupptagning.
• Grafisk och alfanumerisk presentation.
• Planering av undanmanöver.
• Symboler.
• ARPA-bildens stabilisering.
• Färdplanering med ARPA.
• ARPA –anläggningens tekniska uppbyggnad och funktionssätt.
• ARPA –anläggningens tillförlitlighet och IMO:s krav.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen