Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Astronomisk Navigation 3

Astronomisk Navigation 3

Utförandeplaner
Kod: SF14O113
Namn: Astronomisk Navigation 3
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Astronomisk Navigation 2
Kursspecifika kompetenser: • Middagslatituden , beräkning därav.
• Beräkningar i bestämmandet av position medelst höjdmätning av himlakroppar Ortlinjens tillförlitlighet.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen