Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Astronomisk Navigation 2

Astronomisk Navigation 2

Utförandeplaner
Kod: SF14O112
Namn: Astronomisk Navigation 2
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Astronomisk Navigation 1,Matematik 5
Kursspecifika kompetenser: • Beräkningar med höjdtabeller och formler anpassade till kalkylator.
• Beräkningar i bestämmande av positionen medelst sol- och stjärnhöjder.
• Kompasskontroll med hjälp av himlakroppar.
• Dagliga rutiner ombord
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen