Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Astronomisk Navigation 1

Astronomisk Navigation 1

Utförandeplaner
Kod: SF14O111
Namn: Astronomisk Navigation 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 1    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester Navigation B, Matematik 2
Kursspecifika kompetenser: • Astronomiska navigationens grunder
• Höjdmetoden
• Koordinatsystemen.
• Nautikal almanackan (NA) och höjdtabeller.
• Sextanten och höjdrättelserna.
• Höjdberäkningar.
• Tiden, tidsberäkningar.
• Beräkningar i bestämmandet av himlakroppars lokala tim-vinkel och deklination.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen