Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Instrumentlära ECDIS

Instrumentlära ECDIS

Utförandeplaner
Kod: SF14O110
Namn: Instrumentlära ECDIS
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Instrumentlära ”GNSS, kompasser och styrning”, Terrester navigation B
Kursspecifika kompetenser: Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektro-niska navigationshjälpmedel

Förstå uppbyggnaden ECDIS.

Känna till felaktigheter och begränsningar i ECDIS systemen, samt deras positionsnoggrannhetsnivåer.

Känna till olika elektroniska sjökort, deras uppbyggnad, förde-lar och nackdelar.

Ge färdigheter i användandet av satellitpositionssystem och elektroniska sjökort

Känna till funktionsprincipen för AIS

Känna till funktionsprincipen för VDR
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen