Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Instrumentlära Radar

Instrumentlära Radar

Utförandeplaner
Kod: SF14O108
Namn: Instrumentlära Radar
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation A
Kursspecifika kompetenser: Känna till radar anläggningens funktionsprincip, tillförlitlighet och begränsningar samt kunna grundläggande positionsbe-stämning och övervakning av trafiksituation med hjälp av ra-dar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen