Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Meteorologi och oceanografi

Meteorologi och oceanografi

Utförandeplaner
Kod: SF14O106
Namn: Meteorologi och oceanografi
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Förstå grundläggande meteorologi och oceanografi, samt deras inverkan på framförandet av ett fartyg.

Att ha förmåga att använda och tolka den information som fås från meteorologiska instrument ombord

Att ha kunskaper om kännetecknen för olika väderlekssystem, förfaringssätten för rapportering och registrering

Att ha förmåga att kunna tillämpa den meteorologiska inform-ation som är tillgänglig
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen