Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Terrester Navigation D

Terrester Navigation D

Utförandeplaner
Kod: SF14O104
Namn: Terrester Navigation D
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation C , Matematik 2,
Instrumentlära ”Radar”,Instrumentlära ”GNSS, kompasser och styrning”
Kursspecifika kompetenser: • Introduktion till fartygssimulator
• Reseplanering
• Vindavdrift och korrektion för vindavdrift
• Strömavdrift
• Konstruktion och beräkning av strömtrianglar.
• Simulatorövningar
• Loxodromberäkningar.
• Skeppsdagbok, övriga relevanta bryggdokument.
• Väderinformation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen