Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Operational level stcw function 1 » Terrester navigation B

Terrester navigation B

Utförandeplaner
Kod: SF14O102
Namn: Terrester navigation B
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrester navigation A
Kursspecifika kompetenser: Kännedom om geodesi och kartprojektioner. Behärska stan-dardiserade utprickningssystem och ortlinjeteori. Förmåga att gestalta jordklotets koordinatsystem och dess projektion på plana ytor.

Grundliga kunskaper och förmåga att använda sjökort och publikationer sådana som seglationsbeskrivningar, underrättel-ser för sjöfarare, navigationsvarningar på radio och fartygs ruttinformation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen