Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Hälsolära 1, Förstahjälp

Hälsolära 1, Förstahjälp

Utförandeplaner
Kod: SF14S310
Namn: Hälsolära 1, Förstahjälp
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,75    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande erhåller grundläggande kunskaper och färdigheter i förstahjälpen för olika typer av olycks- och sjukdomsfall ombord på ett fartyg. Enligt STCW- Code: A-VI/1-3, A-VI/2-1
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen