Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Basic Safety

Basic Safety

Utförandeplaner
Kod: SF14S308
Namn: Basic Safety
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,75    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Sjömansläkarintyg
Kursspecifika kompetenser: Att ge studeranden de i STCW konventionen krävda kunskap-erna i grundläggande säkerhet som krävs av alla personer som avser att arbeta ombord på fartyg enligt STCW- Code: A-VI/1-4 och A-VI/1-1
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen