Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Juridik 1

Juridik 1

Utförandeplaner
Kod: SF14S306
Namn: Juridik 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Att grundligt känna till lagstiftningen som reglerar arbets-uppgifter och skydd i skeppsarbete samt sjöfartens inver-kan på miljön.
• Att kunna vidta försiktighetsåtgärder till förhindrandet av nedsmutsning av den marina miljön
• Att förstå order och att bli förstådd med hänsyn till arbets-uppgifter ombord
• Att kunna bidra till verkningsfulla mänskliga relationer ombord på fartyg
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen