Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Svetsning och metallarbete

Svetsning och metallarbete

Utförandeplaner
Kod: SF14S305
Namn: Svetsning och metallarbete
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Lära känna de vanligaste skär- och svetsmetoderna som förekommer ombord på dagens fartyg.
Bli införstådd med de säkerhetsåtgärder som bör vidtagas vid arbete med skär- och svetsutrustning.
Lära känna de vanligaste verktygen och som förekommer vid metall arbeten, deras funktion, användningsområden.
Kunna tillämpa arbetarskyddsföreskrifter vid användning av verktyg och verktygsmaskiner.
Kunna utföra mindre arbeten som hör till service och underhåll.
Kunna ta i beaktande miljöaspekter i samband med svetsnings- och metallarbeten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen