Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion

Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion

Utförandeplaner
Kod: SF14S304
Namn: Fartygets underhåll och sjömansarbete 2, korrosion
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Att grundligt känna till syftet med fartygets underhåll och korrosionsbekämpning.
• Studeranden känner till korrosionsprocessen och korros-ionsbekämpningen.
• Studeranden känner till rengörningsmetoder och -medel
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarsk
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen