Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 3 » Fartygets underhåll och sjömansarbete 1 , verkstad

Fartygets underhåll och sjömansarbete 1 , verkstad

Utförandeplaner
Kod: SF14S303
Namn: Fartygets underhåll och sjömansarbete 1 , verkstad
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Känna till grundena i fartygsunderhåll.
• Den studerande känner till tågvirkets, trossars och vajers hantering, förvaring, skötsel och underhåll samt har vetskap om tågvirkets brottstyrka
• Säkring av utrustning och förnödenheter
• Avfallshantering ombord
• Studeranden lär sig att iakttaga säkra arbetarskyddsrutiner
• Att grundligt känna till syftet med miljö- och arbetarskydd.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen