Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support level stcw function 2 » Orienteringskurs för tankfartyg

Orienteringskurs för tankfartyg

Utförandeplaner
Kod: SF14S202
Namn: Orienteringskurs för tankfartyg
SP totalt: 0,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fartygstyper och lasthantering
Kursspecifika kompetenser: Målet med orienteringskursen för tankfartyg är att de som ämnar påbörja tjänst på tankfartyg, andra än befäl eller besättningsmän som ansvarar för lasttransport eller hantering, skall bli förtrogna med tankfartygslaster, lasthanteringsutrustning, lasttransporter och tankfartygsverksamhet.
Avlagd kurs ger ett intyg som berättigar till certifikat. Certifikatet bör ansökas med stöd av detta intyg från Sjöfartsverket.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen