Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support Level stcw funktion 1 » Engelska 1

Engelska 1

Utförandeplaner
Kod: SF14S103
Namn: Engelska 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursen introducerar sjöfartsengelskan och dess användnings-områden till de studerande.
Den studerande behärskar den mest centrala vokabulären för radiokommunikation i nödsituationer och i normal radiotrafik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen