Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Yrkesstudier » Support Level stcw funktion 1 » Terrester navigation och sjövägsregler

Terrester navigation och sjövägsregler

Utförandeplaner
Kod: SF14S102
Namn: Terrester navigation och sjövägsregler
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande ges de färdigheter i navigation och sjöman-skap som förutsätts för att fungera som utkiksman på bryggan. Kunskap i att använda den internationella signalboken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen