Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Språk (Engelska) » Engelska ML E1

Engelska ML E1

Utförandeplaner
Kod: SF14CL04
Namn: Engelska ML E1
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper: Fackengelska 1
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall kunna tillgodogöra sig informationen i vetenskapligt utformade källor samt analysera och presentera den på ett ändamålsenligt sätt.
Den studerande skall kunna delta och argumentera i diskuss-ioner om krävande ämnen.
Den studerande skall kunna sammanställa en skriftlig rapport utformad i enlighet med Yrkeshögskolan Novias anvisningar för examensarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen