Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Språk (Engelska) » Fackengelska 2

Fackengelska 2

Utförandeplaner
Kod: SF14CL02
Namn: Fackengelska 2
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fartygstyper och lathantering
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall förstå instruktioner samt manualer be-träffande lasthantering. Att kunna beskriva lastskador samt skriva lastskaderapporter.

Den studerande kan tillämpa YH Novias tekniska anvisningar för skrivande av examensarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen