Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Språk (Engelska) » Fackengelska 3

Fackengelska 3

Utförandeplaner
Kod: SF14CL01
Namn: Fackengelska 3
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fackengelska 1
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall behärska grundläggande praktisk mari-tim engelska. Det aktiva ordförrådet, med betoning på om-bordkommunikationen, utökas. Praktisk sjöfartsengelska be-tonas
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen