Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Natur Vetenskap » Matematik 7

Matematik 7

Utförandeplaner
Kod: SF14CN12
Namn: Matematik 7
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Matematik ’3/4
Kursspecifika kompetenser: Kunna tillämpa linjär optimering vid planering av laster till flere hamnar.

Tillämpningar av derivator och integraler i transportteknik och fartygsteknik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen