Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Natur Vetenskap » Fysik 1

Fysik 1

Utförandeplaner
Kod: SF14CN04
Namn: Fysik 1
SP totalt: 1,0
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,0    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 2
Kursspecifika kompetenser: Att få en god fysikalisk färdighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen