Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i sjöfart » Grundstudier » Natur Vetenskap

Natur Vetenskap

Utförandeplaner
Kod: SF14CN
Namn: Natur Vetenskap
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser: kurs specifika
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen