Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Utbildning till sjukskötare, Vasa (vuxenutbildning) » TEORETISKA STUDIER » Akut klinisk vård

Akut klinisk vård

Utförandeplaner
Kod: VÅV14AK
Namn: Akut klinisk vård
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan integrera och tillämpa evidensbaserad kunskap
- har utvecklat sin värdegrund och sitt etiska förhållningssätt inom vården
- har utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse
- kan samarbeta i olika arbetsteam och främja samverkan i vårdkedjan
- har förmåga till dialog med patienten och de närstående
- har utvecklat sin pedagogiska förmåga för att kunna handleda och undervisa patienter, närstående och studerande
- behärskar och kan planera patientens helhetsvård inom specifikt vårdkontext
- behärskar vårdteknologin inom specifik vårdkontext
- behärskar läkemedelsräkning och administration av läkemedel
- kan verka för hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen