Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Starta eget

Starta eget

Utförandeplaner
Kod: IB14FE05
Namn: Starta eget
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• känner till möjligheterna till den självsysselsättning och -utveckling som en entreprenörsverksamhet kan erbjuda
• känner till det stöd som erbjuds för start, övertagande och drift av näringsverksamhet
• känner till vilka anmälningar och tillstånd som krävs för verksamheten
• känner till de övergripande skillnaderna mellan olika bolagsformer
• kan utgående från en verksamhetsidé göra upp en affärsplan
• kan bedöma alternativen och behovet av finansiering
• känner till företagarnätverket och stödorganisationerna inom ett marknadsområde
• kan för ett område och för den egna branschen, bedöma och anknyta entreprenörsverksamhetens marknads- och konkurrenssituation till de egna utsikterna och möjligheterna om en kommande yrkeskarriär
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen