Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning

Utförandeplaner
Kod: IB14FE04
Namn: Marknadsföring och försäljning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
• förstår och kan utnyttja principerna för en kundorienterad verksamhet
• innehar affärskunnande i marknadsföring
• kan utveckla affärsprocesser
• identifiera centrala teorier och begrepp inom e-business och kunna använda dessa teorier för att förstå, analysera och utveckla företagets verksamhet
• identifiera olika typer av e-affärsmodeller
• kan göra för marknadsföringsinsatser i sociala medier
• förstår hur man kan anpassa försäljningsprocessen till verksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen