Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Handelsrättens grunder

Handelsrättens grunder

Utförandeplaner
Kod: IB14FE06
Namn: Handelsrättens grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• har en allmän orientering kring centrala rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ
• känner till centrala juridiska grundbegrepp
• är förtrogen med central civilrättslig lagstiftning
• kan själv skriva juridiska problemlösningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen