Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Projekthantering och programkonstruktion 2

Projekthantering och programkonstruktion 2

Utförandeplaner
Kod: IB14PG04
Namn: Projekthantering och programkonstruktion 2
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Projekthantering och programkonstruktion 1
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan delta i ett programutvecklingsprojekt med betoning på testning, drift och underhåll
• kan arbeta iterativt och inkrementellt vid programutvecklingsprojekt
• kan redovisa lämplig projektdokumentation och utvärdera projektets genomförande
• anpassar sig smidigt till växlande förhållande och omständigheter
• kan ta väl hand om kunderna och bemöter dem korrekt och engagerat
• kan tillsammans med en uppdragsgivare självständigt fastställa projektmål, krav och metodik
• kan aktivt och självständigt leda idéutvecklingsfasen och genomföra faserna planering/design och förverkligande samt drift, skötsel och förvaltning
• kan ge förslag till ett personligt utvecklings- och inlärningsmål som kommer att ha uppnåtts vid kursens avslutning
• kan ge förslag till en strategi för förverkligande av målet under kursen gång
• kan ge förslag till ett sätt att redovisa att inlärningsmålet har uppnåtts vid kursens avslutning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen