Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Yrkesstudier » IT-tjänster » Office i företagsbruk

Office i företagsbruk

Utförandeplaner
Kod: IB14IT02
Namn: Office i företagsbruk
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen IKT avklarad.
Kursspecifika kompetenser: - känner till principer för dokumenthantering, såsom utformning av dokument och versionshantering
- kan effektivt utnyttja Office-program för att främja företaget information, dokumentation och redovisning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen