Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Handelsmatematik

Handelsmatematik

Utförandeplaner
Kod: IB14FE02
Namn: Handelsmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs skall den studerande
• inse rimligheten i matematiska beräkningar
• kunna utföra ekonomiska beräkningar inom ett företag.
• kunna tolka ekonomiska beräkningar och använda sig av dem vid beslut
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen