Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier » Statistik

Statistik

Utförandeplaner
Kod: IB14TS02
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• kunna tillämpa grundläggande statistiska metoder och datainsamlings- och undersökningsmetodik
• självständigt kunna planera, insamla, bearbeta och tolka ett statistiskt datamaterial
• kunna identifiera, analysera och kritiskt granska resultat av egna och publicerade statistiska undersökningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen