Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Naturvetenskapliga området » Utbildning i informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier » Geografiska informationssystem

Geografiska informationssystem

Utförandeplaner
Kod: IB14TS03
Namn: Geografiska informationssystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Inga
Kursspecifika kompetenser: Studeranden kan
- hantera, konvertera och redigera geografiska data i de vanligaste filformaten (vektor- och rasterdata) både i ett GIS-program (QGIS), på webben och i mobila enheter
- utnyttja öppna geografiska data effektivt
- visualisera och publicera geografiska data
- projicera och omprojicera data från en projektion/koordinatsystem till ett annat
- hantera spatiala databaser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen