Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2014

2014/2015 » Teknik och kommunikation » Utbildning i produktionsekonomi » Produktionsekonomiska yrkesstudier » Produktionsekonomiska studier » Inköp

Inköp

Utförandeplaner
Kod: PRE14PE01
Namn: Inköp
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10310_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i produktionsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen