Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Växthusodling

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Växthusodling
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 7    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall känna till produktionen av grönsaker och prydnadsväxter i växthus samt känna till och kunna tillämpa odlingstekniska lösningar. Studerande skall känna till de vanligaste växtskadegörarna och deras bekämpning i växthus. Studerande skall veta vilka de ekonomiska förutsättningarna är för produktion av växthusväxter. Studerande skall känna till de för produktkvaliteten centrala parametrarna och veta hur man uppnår olika kvalitetsmål. Studerande skall känna till möjligheterna att styra odlingsbetingelserna i växthus. Studerande skall känna till de resurser som krävs i samband med växthusodling samt förstå växthusodlingens miljöeffekter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar: De beskrivna kurskompetenserna motsvarar de som finns inom Yrkeshögskolan Novias vuxenutbildning för hortonom (YH) - examen, men motsvarande yrkeskompetenser bör i första hand uppnås genom internationella studier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen