Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Tillämpad trädgårdsproduktion » Odlingsinriktade studier

Odlingsinriktade studier

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TT06
Namn: Odlingsinriktade studier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande skall utveckla sitt odlingstekniska kunnande genom att praktiskt genomföra ett odlingsobjekt med trädgårdsväxter på anvisad odling samt genom att rapportera projektet skriftligen. 20 dagar fältförlagda studier.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Hortonom, trädgårdsnäring
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen