Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » VALBARA YRKESSTUDIER » Husdjursproduktion » Svinproduktion

Svinproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: NM13HP03
Namn: Svinproduktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall förstå de faktorer som påverkar svinproduktionens lönsamhet. Studerande skall känna till de krav som svinen ställer på sin produktionsomgivning och sin skötsel vid slaktsvins- respektive smågrisproduktion. Studerande skall kunna optimera svinproduktionen utgående från aktuella faktorer och krav.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen