Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för barockmusik » Kammarmusik/ orkesterspel » Stor barockensemble 3

Stor barockensemble 3

Utfšrandeplaner
Kod: MU13KO01
Namn: Stor barockensemble 3
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 3    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan agera som orkestermusiker i olika stilar, från tidig barock till klassicism.

har kunskap i orkesterrepertoar från tidig barock till klassicism.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen